Γραφείο τελετών "Η Θεοτόκος". Γλυφάδα - Αργυρούπολη - Άλιμος - Αθήνα. Κηδείες, μνημόσυνα, αποτεφρώσεις, καύση, κηδείες εκτός Αθηνών - Ελλάδος, εκταφές οστών.

Επαναπατρισμός

Το γραφείο μας οργανώνει επαναπατρισμούς και έτσι δίνει τη δυνατότητα σε όσους πολίτες της χώρας μας επιθυμούν να ταφούν στη χώρα τους εφόσον το επιθυμούν.

  • Αναλαμβάνουμε τη δήλωση του θανάτου και την έκδοση όλων των αδειών που χρειάζονται για τη μεταφορά της σωρού. Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι το διαβατήριο , το πιστοποιητικό θανάτου και κάποιες πληροφορίες που μας δίνετε εσείς.
  • Αναλαμβάνουμε την μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων στο υπουργείο Εξωτερικών ή με την συνεργασία της τοπικής πρεσβείες της χώρας προορισμού.
  • Μπορούμε να εκδώσουμε την διεθνή άδεια μεταφοράς.